مرکز فروش قطعات دیزل ژنراتور

دیزل یدک

مرکز فروش برد شارژ دیپسی، روغن دیزلی، انواع فیلتر روغن، گازوئیل، هوا و . .

قطعات یدکی برای موتور دیزل پزنراتور
8%

برد دیپسی

برد دیپسی DSE 3110

11,200,000 تومان
5%
18,200,000 تومان
5%
21,200,000 تومان
3%
28,200,000 تومان
4%

برد دیپسی

برد دیپسی DSE 7420

26,200,000 تومان
3%

برد دیپسی

برد دیپسی DSE 7520

28,200,000 تومان
3%

برد دیپسی

برد دیپسی DSE 8610

34,200,000 تومان
4%
950,000 تومان
4%
850,000 تومان
2%
870,000 تومان
1%
780,000 تومان