20%
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است.
29%
قیمت اصلی 490,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.
29%
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 250,000 تومان است.